Industria 4.0: tecnología y conocimiento en automatización y control

Inovácie – razia cestu smerom ku konceptu Priemyslu 4.0.

Spolu s klientmi pracujeme na rozšírení technologických a vedomostných mantinelov v oblasti automatizácie a riadenia s cieľom vydláždiť cestu smerom ku konceptu Priemysel 4.0.
Pre nás aj našich klientov tiež vytvárame možnosti získavania nových poznatkov a rast podmienený spoluprácou pri dosahovaní cieľov.

Know how para optimizar instalaciones industriales

Vedomosti – naše znalosti sú dostupné klientom.

Naším najväčším prínosom pre klientov je odovzdávanie znalostí a skúseností, ktoré sme v našom odbore nadobudli, vďaka čomu dokážeme spolu vytvoriť produktívnejšie a spoľahlivejšie pracoviská, kde sa implementujú tie najmodernejšie dostupné technológie. Všetko smeruje k ďalšej priemyselnej revolúcii (nazýva sa aj Priemysel 4.0).

Wetron: Procesos productivos más eficientes y fiables

Záväzok – spoločné úspešné dokončenie projektov automatizácie.

Usilovne spolupracujeme s klientmi, aby sme vďaka spolupráci mohli úspešne dokončiť naše spoločné projekty.
Všetko čo robíme, robíme naplno. Našou snahou je, aby sa nám v rámci stanoveného času podarilo docieliť efektívnejšie a spoľahlivejšie výrobné procesy a zariadenia našich klientov.

Instalaciones productivas más fiables, con mejor control y costes menores

Poradenstvo – v každej fáze konštrukcie aj výroby.

S klientmi spolupracujeme pri každej fáze plánovania konštrukcie a produkcie projektu. Delíme sa s nimi o vedomosti a skúsenosti, a preto sme spoločnými silami schopní vybudovať pracoviská znižujúce výrobné náklady, ktoré zároveň zvyšujú spoľahlivosť procesu a dohľad nad priebehom výroby.

Gestión integral de proyectos de automatización y control

Tímová práca – každý člen pracuje s jedinou víziou.

Pri technológii automatizácie ponúkame podnikom po celom svete komplexnú možnosť správy automatizácie a riadenia projektov. Poskytujeme zdroje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov zákazníkov.

Flexibilidad y adaptación a estándares de automatización

Flexibilita – neustále sa prispôsobujeme požiadavkám jednotlivých projektov.

Na obrovské projekty sme schopní sa vrhnúť okamžite po prijatí úlohy. Dokážeme sa v rýchlosti prispôsobiť rôznym štandardom a nárokom, ktoré naši klienti vyžadujú.
V prípade potreby vieme zapracovať projektové zmeny poskytnutím efektívnych riešení, ktoré neovplyvnia stanovené termíny. Sme flexibilní, a preto naše aktivity dokážeme vykonávať vtedy, keď to klientovi najviac vyhovuje.

Diseño e implantación de soluciones para la automatizacon de procesos industriales: líneas robotizadas, AGV

Dôvera – oddaní profesionáli s viac než 40-ročnými skúsenosťami.

Od roku 1975 je zmyslom našej existencie vytváranie návrhov a implementácia riešení na automatizáciu a riadenie priemyselných procesov.