Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatización de edificios BMS (Building Management System).

Systemy indywidualne oraz kompleksowe automatyzacji budynków, zgodnie z wymogami projektu oraz zależnie od rodzaju nieruchomości, nie wyłączając Centrów Handlowych, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej (szkoły, terminale pasażerskie, itp.) oraz prywatne (hale przemysłowe, mieszkania, itp.). Oferujemy następujące usługi oraz instalacje:

Nadzór i kontrola instalacji – Building Management System (BMS)
System p.poż (SDAI)
Telewizja wewnętrzna (CCTV)
System kontroli przejść (CA)
Systemy alarmowe – włamanie (PP)
Systemy dźwiękowe (SON)
System okablowania strukturalnego (CE)
System sygnalizacji i parkowania (SE)

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Systemy transportowe w utrzymaniu ruchu i intralogistyce

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Rozwiązania w automatyce dla linii zrobotyzowanych

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Systemy obróbki powierzchniowej

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Rozwiązania dla instalacji związanych z infrastrukturą fabryki

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Procesy instalacyjne oraz informatyka przemysłowa

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Produkty WETRON

Smart Technologies – Industry 4.0