Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatización de edificios BMS (Building Management System).

Sistemes individuals i complerts d’automatització d’edificis d’acord amb el projecte segons el tipus d’edificació. Fem una gran diversitat d’edificacions com centres comercials, diferents edificis públics (escoles, terminals de transport, etc.) i edificis privats (naus industrials, allotjaments, etc.) cobrint els següents serveis i necessitats d’instal·lacions:

Supervisió i Control d’instal·lacions – Building Management System (BMS)
Sistema de detecció i alarma d’incendis (SDAI)
Circuit tancat de Televisió (CCTV)
Sistema de Control d’Accessos (CA)
Sistema d’Alarmes – intrusió / perimetral (PP)
Sistema de So (SÓN)
Sistema de Cablejat Estructurat (CE)
Sistema de Senyalització i Estacionament (ES)

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatització d’edificis BMS (Building Management System)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0