Robotické linky a jednotky (spekanie, lisovanie, manipulácia, lepenie a zostavovanie)

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Vykonávame automatizáciu robotických jednotiek a liniek na rôzne použitia naprieč odvetviami:

• bodové zváranie, oblúkové zváranie, laserové zváranie, spájanie plechov a iné linky
• roboty na aplikáciu lepidla, tesnení, živice atď.
• robotické jednotky na spájanie vedľajších konštrukcií, montáž skla atď.
• linky na spájanie karosérie a obalov (marriage, Fahrwerk)
• roboty na manipuláciu s materiálmi a paletizáciu dielov alebo skriniek
• použitie so spolupracujúcimi robotmi

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Dopravníkové systémy na manipuláciu s produktmi a vnútornú logistiku

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Robotické linky a jednotky (spekanie, lisovanie, manipulácia, lepenie a zostavovanie)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Systémy na úpravu povrchov (umývanie, lakovanie a voskovanie)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Montáž továrenských systémov (osvetlenie, napájanie, HVAC, vytváranie sietí)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Riešenia na riadenie a správu výroby (MES, možnosti na sledovanie a umelé videnie)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Vytváranie automatizácie systémov správy

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty spoločnosti WETRON