Riešenia na riadenie a správu výroby (MES, možnosti na sledovanie a umelé videnie)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Oddelenia údržby a inžinierstva našich klientov podporujeme poskytovaním:

Integrácie automatických uťahovacích systémov Bosch-Rexroth, Atlas-Copco, Cleco, Desoutter atď.
Správou systémov na sledovanie výsledkov uťahovania na účely kontroly kvality.
Systémy čiarových kódov alebo RFID na identifikáciu či sledovanie dielov a riadenie výroby.
Spätná montáž automatizácie a riadenia. Migrácia PLC.
Riadenie aplikácie na kontrolu kvality, polohy či nameraných hodnôt pomocou systémov umelého videnia.
Monitorovanie: miestnosti na riadenie výroby, obrazovky a videosteny zobrazujúce výrobu a údaje údržby.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Dopravníkové systémy na manipuláciu s produktmi a vnútornú logistiku

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Robotické linky a jednotky (spekanie, lisovanie, manipulácia, lepenie a zostavovanie)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Systémy na úpravu povrchov (umývanie, lakovanie a voskovanie)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Montáž továrenských systémov (osvetlenie, napájanie, HVAC, vytváranie sietí)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Riešenia na riadenie a správu výroby (MES, možnosti na sledovanie a umelé videnie)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Vytváranie automatizácie systémov správy

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty spoločnosti WETRON