ALEMANYA

La central de WETRON a Alemanya es troba a Rosenheim, prop de Munich. WETRON GmbH compta amb dues unitats de negocis.

WETRON automation technology va néixer al 1975 i es va desenvolupar fins a aconseguir ser un líder a nivell mundial en el camp de l’automatització i control de les més modernes fàbriques d’automòbils i dels magatzems logístics. Les nostres principals competències sempre han girat sobre la base de les instal·lacions industrials de transport intralogístic, sistemes de producció i tractament de superfícies. A la nostra seu a Alemanya, WETRON automation technology GmbH, comptem amb un potent equip i amb àmplia experiència en el sector.

Del profund coneixement en el camp de l’automatització del transport industrial mitjançant electrovies, es va crear WETRON electronic components que va desenvolupar al 1977 el seu primer cofret de control. Des de llavors WETRON ha dissenyat, desenvolupat i portat a la indústria nombroses innovacions en sistemes de transport mitjançant electrovía així com en els equipaments i components relacionats amb aquest sistema. Actualment, el Grup WETRON compta amb aquesta unitat independent a Alemanya, WETRON components GmbH, que comercialitza a nivell mundial una gamma de productes i solucions especifiques.

Ingeniería y desarrollo de proyectos de automatización industrial: diseño eléctrico, planificación y dimensionado detalladosLa major part dels projectes que els nostres clients ens sol·liciten són clau en mà.
En aquest cas WETRON automation technology s’encarrega de la planificació de hardware i programari. Després d’aquesta fase, es coordinen, supervisen i desenvolupen les aplicacions de programari necessàries: PLC, Scada, PC i robot.
En el nostre taller fabriquem els armaris elèctrics, caixes, pupitres, necessaris per a la instal·lació.
Adaptant-nos als períodes de producció dels nostres clients, duem a terme el muntatge en obra i la posada en marxa de les instal·lacions. Posteriorment, realitzem la formació i el suport a la producció al personal del client, lliurant la documentació en els formats sol·licitats. A petició del client, podem realitzar el servei de manteniment de la instal·lació.

Planificación de harware y software en proyectos llave en mano para automatizar y controlar procesos industrialesA WETRON automation technology es realitza l’estudi, planificació i dimensionament del hardware i programari per als projectes que duem a terme.

Entre les nostres capacitats, s’inclou el disseny elèctric amb els programes més habituals en la indústria: E-Plan, AutoCAD; a més preparem la documentació en múltiples idiomes segons els requeriments.

Finalment, realitzem la planificació detallada de l’execució del projecte.

Desarrollo de software para todo tipo de aplicaciones: PLCs, interfaces, supervisión y control, comunicación industrial, robots industriales, lenguajes de alto nivel.Els nostres programadors, amb una experiència acumulada en molts projectes, desenvolupen el softwre en els següents àmbits:

• Programació de PLC’s de diferents marques: (Siemens, Allen-Bradley, Phoenix, Contact, Omron, Schneider);
• Aplicacions a mida en llenguatges d’alt nivell (Pascal, Visual Basic, C++,..);
• Interfícies home – màquina: (Siemens, Panell-View, Aquesta, Pro-Face);
• Sistemes de supervisió, control i gestió: (FactoryTalk, Intouch, Win CC,..);
• Xarxes de comunicació industrial: (Profisafe, Profinet, DeviceNet, EtherCAT, Profibus,..);
• Programació de robots industrials: (ABB, KUKA, FANUC,…)

fabricación en talleres propios de armarios eléctricos de control con PLC, para integración de PCs, displays de producción

• Armaris de control amb PLC;
• Armaris per a integració de PC`S.
• Panells d’operador, pupitres de comandament;
• Armaris de distribució de potència;
• Pantalles de producció, quadres sinòptics.

personal expermientado y coordinado para el cableado y montaje eléctrico en la instalación del clienteEls nostres equips de muntatge, coordinats per responsables d’obra amb una àmplia experiència en múltiples sectors, duen a terme el muntatge elèctric i el cablejat a la planta del client:

• Migració d’armaris de control;
• Línies de transport i manutenció;
• Línies robotitzades, de soldadura, manipulació, assemblatge, encolat;
• Línies de pintura, ceres, premses;
• Il·luminació, aire condicionat;
• Magatzems logístics.

instalaciones de automatización y control: pruebas y puesta en marcha para un funcionamiento sin problemasLa posada en marxa de l’instal·lació és l’última fase d’un projecte clau en mà. El nostre equip de professionals amb àmplia experiència li garanteix una ràpida posada en marxa i un funcionament sense problemes.

Durant aquesta fase final del projecte es duen a terme les següents tasques:
• Testeig del connexionat, senyals i configuració del hardware del PLC.
• Càrrega i parametrització del programa de PLC off-line.
• Proves funcionalitats en manual i posteriorment en automàtic.
• Proves finals de funcionament en producció.
Una vegada validat el correcte funcionament de la instal·lació de forma continuada i el compliment de les especificacions del projecte, el client recepciona la instal·lació.

formación y apoyo a la producción en las instalaciones de automatización industrialLa premissa de WETRON és no deixar sols als nostres clients amb la tecnologia que hem implementat. Amb aquest objectiu oferim formacions per als operaris i personal de manteniment en les pròpies instal·lacions dels nostres clients.
No volem acabar la relació amb els nostres clients amb la posada en marxa i lliurament de la instal·lació. Com a part d’una col·laboració duradora, quan el nostre client ho sol·licita, realitzem el seguiment i manteniment preventiu durant tota la seva vida útil, assessorant i suggerint adaptacions i millores per a la seva optimització.

componentes Wetron: mandos inteligentes para automotres, electrónica para la automatización de electrovíasWETRON ha estat, des dels anys 70, pionera en el desenvolupament de caixes electròniques amb PLC integrat per a carros automotors. Des de llavors lidera el desenvolupament, fabricació i subministrament de productes:

• comandaments intel·ligents d’automotors WTS , amb PLC integrat amb o sense convertidor de freqüència;
• electrònica de control per a l’automatització d’electrovies (MFA, MEFAS, TB4, VCO/FBS).

En el nostre laboratori d’electrònica, duem a terme la implementació de noves solucions i realitzem el servei tècnic postvenda dels components WETRON.

Línies de transport i manutenció per automatitzar el flux de peces en els diferents processos de la fabricació. Amb centenars de quilòmetres instal·lats, WETRON automation technology té una àmplia experiència en l’automatització de transportadors aeris i de sòl:

Circuits d’electrovies (EMS/EHB)
Sistemes P&F d’arrossegament per cadena (Power&Free)
Sistemes P&F d’arrossegament per corda
Transportadors de skids.
Transportadors de corrons i bandes.
Transportadors de plataformes (Skillet)
Vehicles de Guiat Automàtic (AGV)

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

soluciones para integradores de centros logísticos y almacenes: transelecavores,transportadores, electrovías,AGVs, paternosterTreballem en col·laboració amb els principals integradors de centres logístics i magatzems per als sectors tèxtil, alimentari, farmacèutic, … realitzant projectes amb diferents tecnologies:

Magatzems de Transelevadors i Miniloads.
Transportadors de sòl de corrons i bandes per pallets i caixes.
Electrovies aèries i de sòl per a transport de pallets.
Circuits logístics automatitzats mitjançant AGVs
Carrusels verticals i horitzontals (paternóster)
Prestatgeries intel·ligents “pick to light”, “pick to voice”, “pick to vision”.

automatización de celdas y líneas de robots: soldadura, clinchado, aplicación de adhesivos y sellantes, ensamblaje y unión de componentes y piezas, manipulación, robots colaborativosAutomatitzem cel·les i línies robotitzades per a diverses aplicacions i en diferents sectors:

Línies de soldadura per punts, per arc, làser, reblat etc…
Robots d’aplicació d’adhesiu, màstic, segellants, etc…
Cel·les robotitzades d’assemblatge de subconjunts, cristalls,…
Línies d’unió de la carrosseria amb el xassís (casament, Fahrwerk)…
Robots de manipulació i paletitzat de peces o caixes.
Aplicacions amb robots col·laboratius.

automatización de tratamiento de superficies: lavado, fosfatación, catafóresis, imprimación, pinturas, impermeabilización con ceras, hornos de secado y tratamiento térmico
Realitzem projectes d’automatització de línies de tractament de superfícies per als principals integradors d’aquest tipus de solucions:

Línies de pretractament: rentat, fosfatació (TTS), catafòresi (KTL),…
Línies d’aplicació d’emprimació, pintures, laques, etc…
Forns d’assecat i tractament tèrmic de peces.
Instal·lacions d’aplicació de ceres per a impermeabilització.

proyectos de automatización de infraestructuras de fábrica: distribución de potencia, monitorización de consumos, redes, iluminción eficiente, climatización con ScadaDuem a terme projectes d’instal·lació i control de diferents Infraestructures de fàbrica:

Sistemes de distribució de potència en BT, monitoratge de consums.
Infraestructura de xarxes de comunicació, fibra òptica,…
Sistemes d’Il·luminació eficients controlats mitjançant Dali/KNX.
Instal·lacions de climatització controlades mitjançant sistemes SCADA.
Sistemes de control per a xarxes de tractament d’aigües, osmosis, bombament,…
Estalvi energètic mitjançant la instal·lació de variadors de freqüència en ventilació, bombament; variadors regeneratius per a sistemes d’elevació.

informática industrial: monitorización del control de producción, verificación con visión artificial, identificación y trazabilidad del atornillado automático y de piezas y componentesRecolzant als Dpts. d’Enginyeria i Manteniment dels nostres clients ens fem responsables de :

Integració de sistemes automàtics de cargolat, Bosch-Rexroth, Atlas-Copco, Cleco, Desoutter, etc…
Gestió sistemes per traçabilitat de resultats de cargolat per a control de qualitat.
Instal·lacions d’Identificació i traçabilitat de peces per a control de producció mitjançant etiquetes de codis de barres o RFID.
Retrofitting d’instal·lacions d’automatització i control. Migració de PLCs.
Aplicació de control per verificar qualitat, posicionament, mesurament, identificació mitjançant sistemes de visió artificial.
Monitoratge: sales de control de producció, pantalles i video-walls de visualització de dades de producció i manteniment.

El planificador elèctric de hardware es responsabilitza de la planificació, coordinació, elaboració i supervisió dels projectes elèctrics d’instal·lacions d’automatització a les àrees de manutenció (electrovies, skids, taules de corrons, P&F…) i línies robotitzades, principalment per al sector de l’automòbil, tot això complint perfectament amb la documentació tècnica aportada pel client i la normativa vigent.

Perfil ideal
• Experiència en el sector de l’automoció; estar familiaritzat amb els seus estàndards (grup VW i NISSAN).
• Experiència i capacitat per planificar projectes d’instal·lacions d’automatismes a partir de les especificacions del client.
• Capacitat per coordinar i supervisar el treball de l’equip assignat.
• Capacitat tècnica per al dimensionament dels equips (cables, proteccions,…), i la selecció i quantificació del material necessari d’armari i obra.
• Coneixement ampli de les eines de disseny (EPLAN P8 i AUTOCAD 2010).
• Implicació en el resultat dels projectes, assumint els objectius (propis i de l’equip al seu càrrec), d’hores i terminis.
• Idiomes: nivell mitjà-alt d’anglès, desitjable alemany.
• Formació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, o similar.

En col·laboració amb el Planificador, el Dissenyador Elèctric realitza el dibuix detallat dels esquemes elèctrics dels projectes d’instal·lacions automatitzades (principalment per al sector de l’automòbil, àrees de manutenció, logística i illes robotitzades), ajustant-se sempre a les especificacions tècniques del client i a la normativa.

Perfil ideal
• Interès en la indústria de l’automoció i coneixement dels seus estàndards (grup VW i NISSAN).
• Formació específica en programes de disseny d’esquemes elèctrics (EPLAN i AUTOCAD).
• Implicació en el resultat dels projectes.
• Formació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, o similar.
• Idiomes: nivell mitjà-alt d’anglès, desitjable alemany.

El programador de PLCs es responsabilitza de tota la programació i posada en marxa associada a un projecte: PLC’s, pantalles HMI i configuració de xarxes industrials, amb la finalitat de que la instal·lació compleixi amb totes les funcionalitats que requereix el projecte.

Perfil ideal
• Formació: CFGS en Automatització i Robòtica Industrial o similar;
• Experiència en automatització industrial (programació de PLCs: Siemens, Rockwell), preferentment en el sector de l’automòbil;
• Coneixements de xarxes industrials (Profisafe, Profinet, Ethernet), sistemes de control Scada (WinCC, FactoryTalk), variadors (SEW, Rockwell, ABB).
• Valorable coneixement d’estàndards de programació del sector de l’automoció (grup VW, Nissan).
• Experiència en treballs de dinàmica intensa, assumint els objectius, terminis.
• Idioma anglès nivell mitjà-alt; desitjable alemany.

El cap d’obra coordina, supervisa i executa els treballs de cablejat, instal·lació, connexió d’armaris elèctrics i posada en marxa de la instal·lació en la propietat del client.
És el responsable de la supervisió del treball dels operaris de muntatge i/o d’empreses subcontractades. A més s’ocupa de la seguretat i compliment de la normativa durant la realització dels treballs.
És el responsable de la qualitat dels treballs i col·labora activament perquè l’obra es finalitzi en el termini pactat.

Perfil ideal
• Sòlids coneixements elèctrics. Ha de conèixer la normativa aplicable per poder dirigir els treballs en l’obra.
• Formació ideal: CFGS en la branca d’Electrònica i Automàtica o similar;
• Experiència en l’adreça d’equips d’obra en entorns industrials;
• Coneixement dels estàndards elèctrics de la indústria de l’automòbil.

El cap de projecte és el màxim responsable del disseny, planificació i execució i posada en marxa dels projectes que WETRON realitza. Elabora ofertes a partir de la documentació tècnica aportada pel client, lidera l’equip de projecte (programadors, planificadors, caps d’obra), i gestiona les incidències amb els clients.

Perfil ideal
• Experiència en adreça de projectes industrials d’automatització de processos;
• Sòlids coneixements elèctrics i de programació industrial;
• Formació preferentment: Grau en Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica, o similar;
• Coneixement dels estàndards elèctrics de la indústria de l’automòbil.
• Idiomes: anglès mitjà-alt, valorable alemany.

Si vols més informació sobre WETRON, o si desitges deixar-nos el teu CV, emplena el següent formulari:

  Adjunta, si us plau, el teu CV (només en format PDF)

  Introdueix a sota el següent codi:
  captcha
  *obligatori

  Localització

  WETRON automation technology GmbH
  Kolbermoorer Str. 8
  D-83026 Rosenheim, Alemania
  Tel: +49 8031 24690
  wemat@wetron.de

  WETRON components GmbH
  An der Mangfall 5
  D-83026 Rosenheim, Alemania
  Tel: +49 8031 24280