NIEMCY

Centrala WETRON-u w Niemczech znajduje się w Rosenheim, niedaleko Monachium. WETRON GmbH dzieli się na dwie jednostki działalności.

WETRON automation technology powstał w 1975r. i rozwijał się, żeby stać się liderem na skalę światową w dziedzinie automatyzacji i sterowania w najnowocześniejszych fabrykach samochodów i magazynach logistycznych. Nasza główna działalność obraca się głównie wokół instalacji transportu intra-logistycznego w przemyśle, systemów produkcji i obróbki powierzchni. W niemieckim oddziale WETRON automation technology GmbH zatrudniamy silny zespół posiadający szerokie doświadczenie w sektorze.

Na podstawie głębokiej znajomości automatyki w transporcie przemysłowym, związanym przede wszystkim z szynoprzewodami, powstał WETRON components GmbH, który w 1977r. Uruchomił produkcję pierwszego modułu sterowania. Od tego momentu WETRON zaczął rozwijać ten sektor swojej działalności dostarczając do przemysłu wiele nowoczesnych rozwiązań dla systemu szynoprzewodów. Obecnie WETRON kontynuuje działalność w tej odrębnej jednostce w Niemczech – WETRON components GmbH, komercializuje na poziomie światowym gamę produktów i rozwiązań specyficznych.

Ingeniería y desarrollo de proyectos de automatización industrial: diseño eléctrico, planificación y dimensionado detalladosWiększość zamawianych u nas projektów to projekty pod klucz.
W ten sposób WETRON automation technology zajmuje się projektem hardware’owym i software’owym. Następnie wszystko koordynujemy, nadzorujemy i rozwijamy niezbędne aplikacje software’owe: PLC, Scada, PC i roboty.
W naszym warsztacie produkujemy szafy sterownicze, skrzynki, pulpity wykorzystywane w danej instalacji. Dostosowując się do do okresu produkcyjnego naszych Klientów, kończymy montaż i uruchomienie na budowie. Następnie organizujemy szkolenia i pomoc dla personelu Klienta obsługującego produkcję, przekazując dokumentację w formie zamówionej przez Klienta. Na życzenie Klienta możemy zapewnić usługę utrzymania ruchu instalacji.

Planificación de harware y software en proyectos llave en mano para automatizar y controlar procesos industrialesW WETRON automation technology realizujemy, analizujemy, przygotowujemy plan i określamy zapotrzebowanie na hardware i software do każdego projektu, który prowadzimy.
W zakres naszych usług wchodzi projekt elektryczny wykonywany na najpopularniejszych w przemyśle programach: E-Plan, AutoCAD; oprócz tego przygotowujemy dokumentację w kilku językach, w zależności od zamówienia.
W końcu przygotowujemy szczegółowy plan wykonania projektu.

Desarrollo de software para todo tipo de aplicaciones: PLCs, interfaces, supervisión y control, comunicación industrial, robots industriales, lenguajes de alto nivel.Nasi programiści posiadając duże doświadczenie zdobyte podczas pracy przy wielu projektach rozwijają software w następującym zakresie:

 • Programowanie PLC różnych marek: (Siemens, Allen-Bradley, Phoenix Contact, Schneider);
 • Aplikacje językowe na wysokim poziomie (Pascal, Visual Basic, C++,…)
 • Interface człowiek-maszyna: (Siemens, Panel-View, Pro-Face);
 • System nadzoru, kontroli i działania (Factory Talk, Intouch, Win CC,…)
 • Sieci komunikacji przemysłowej: (Profisafe, Profinet, DeviceNet, EtherCAT, Profibus,…)
 • Programowanie robotów przemysłowych: (ABB, KUKA, FANUC,…)

fabricación en talleres propios de armarios eléctricos de control con PLC, para integración de PCs, displays de producciónW naszych warsztatach składamy w 100% szafy wykorzystywane w prowadzonych przez nas projektach. To pozwala nam na zaoszczędzenie czasu dostawy oraz na zapewnienie jakości.

 • Szafy sterownicze PLC;
 • Szafy scalające PC;
 • Panele operatorskie, pulpity sterujące;
 • Szafy rozdzielcze zasilające;
 • Display produkcji, tablice synoptyczne.

personal expermientado y coordinado para el cableado y montaje eléctrico en la instalación del clienteNasze załogi monterskie, prowadzone przez doświadczonych koordynatorów z szerokim doświadczeniem i stażem realizują montaż elektryczny oraz okablowanie na obiekcie Klienta:

 • Przestawianie szaf sterowniczych;
 • Linie transportowe;
 • Linie zrobotyzowane spawania, składania, itp..
 • Linie lakiernicze, woskowania, tłoczni;
 • Oświetlenie, klimatyzacja;
 • Magazyny logistyczne.

instalaciones de automatización y control: pruebas y puesta en marcha para un funcionamiento sin problemasUruchomienie instalacji jest ostatnim etapem projektu „pod klucz”. Nasza załoga składająca się z profesjonalistów z doświadczeniem gwarantuje szybkie uruchomienie i bezproblemowe działanie. Na tym etapie projektu są wykonywane następujące prace:

 • Test połączeń sygnałów i konfiguracja części hardware’owej PLC.
 • Załadowanie i parametryzacja programu PLC off-line.
 • Próby funkcjonalne w trybie manualnym, a następnie automatycznym.
 • Próby końcowe działania produkcji.

Po zatwierdzeniu prawidłowego działania instalacji i spełnieniu wszystkich wymogów projektu, Klient przejmuje instalację.

formación y apoyo a la producción en las instalaciones de automatización industrialDewizą firmy WETRON jest nie pozostawiać Klientów samych z technologią, którą zainstalowaliśmy. Z tego powodu oferujemy szkolenia dla pracowników produkcji i personalu utrzymania ruchu na instalacjach naszego Klienta.
Nie chcemy kończyć współpracy z naszymi Klientami na etapie uruchomienia i przekazania instalacji. Jako część długotrwałej współpracy, kiedy tego sobie życzy Klient, zajmujemy się prewencyjnym utrzymaniem ruchu w trakcie całkowitego użytkowania urządzeń, wskazując możliwości, czy potrzeby adaptacyjne oraz usprawniające działanie , aż do całkowitej optymalizacji.

componentes Wetron: mandos inteligentes para automotres, electrónica para la automatización de electrovíasOd początku swego istnienia, w latach ’70 WETRON był pionierem w unowocześnianiu skrzynek elektronicznych z wbudowanym PLC, wykorzystywanych w przenośnikach samojezdnych. Od tego momentu jest liderem w rozwoju, produkcji i dostawie następujących produktów:

 • Inteligentne piloty samojezdne WTS, z wbudowanym PLC lub bez i konwerterem częstotliwości;
 • Elektronika do sterowania dla automatyki elektroszyn (MFA, MEFAS, TB4, VCO/FBS).

W naszym laboratorium elektronicznym wprowadzamy nowe rozwiązania i wykonujemy usługi techniczne pogwarancyjne komponentów WETRON.

Linie transportowe zautomatyzowane dla przepływu części na różnych etapach produkcji. Poprzez zainstalowanie setek kilometrów transporterów podwieszanych oraz naziemnych WETRON automation technology ma duże doświadczenie w następujących instalacjach:
Obwody szynoprzewodowe (EMS/EHB)
Systemy P&F przenośniki taśmowe
Transportery saniowe skid
Transportery rolkowe i tasmowe
Platformowy system transportu (Skillet)
Systemy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych (AGV)

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

soluciones para integradores de centros logísticos y almacenes: transelecavores,transportadores, electrovías,AGVs, paternosterWspółpracujemy z największymi firmami zajmującymi się budową centrów logistycznych oraz magazynów dla sektorów: tekstylnego, spożywczego oraz farmaceutycznego…rezlizując z nimi projekty w różnej technologii:
Układnice regałowe i miniload.
Transportery naziemne rolkowe i taśmowe do przenoszenia palet i skrzyń.
Elektroszyny podwieszane i naziemne do transportu palet.
Obwody logistyczne zautomatyzowane poprzez AGV.
Dźwigi pionowe i poziome (Paternoster)
Składowanie inteligentne „pick to light”, „pick to voice”, „pick to vision”…

automatización de celdas y líneas de robots: soldadura, clinchado, aplicación de adhesivos y sellantes, ensamblaje y unión de componentes y piezas, manipulación, robots colaborativosProgramujemy komórki i linie robotów w różnych aplikacjach i w różnych sektorach:
Linie spawania punktowego, łukowego, laserowego, etc. …
Roboty do nakładania kleju, kitu, uszczelniaczy, itp..
Komórki skłądania podzespołów, szyb,…
Linie łączenia karoserii z podwoziem (Fahrwerk)
Roboty obsługowe i paletujące części lub skrzynie
Zastosowania z innymi robotami

automatización de tratamiento de superficies: lavado, fosfatación, catafóresis, imprimación, pinturas, impermeabilización con ceras, hornos de secado y tratamiento térmicoProgramujemy linie obróbki powierzchniowej dla największych firm zjmujących się tą dziedziną. Linia obróbki wstępnej: czyszczenie, fosforanowanie (TTS), kataforeza (KTL),…
Linie nakładania warstw, podkłady, lakiery, itp.. …
Piece osuszające i obróbka termiczna części.
Instalacje nakałdania wosku antykorozyjnego

proyectos de automatización de infraestructuras de fábrica: distribución de potencia, monitorización de consumos, redes, iluminción eficiente, climatización con ScadaWykonujemy projekty instalacji i sterowania różnymi typami infrastruktury fabryki:

Systemy rozprowadzania zasilania NN, monitorowanie zużycia.
Infrastruktura sieci komunikacyjnych,światłowody,…
Systemy energooszczędnego oświetlenia poprzez Dali/KNX.
Systemy klimatyzacji sterowane przez system SCADA.
Systemy sterowania siecią wodną, osmoza, pompowanie..
Oszędność energetyczna poprzez instalację falowników w wentylacji, pompowaniu, napęd regeneracyjny w systemach windowych.

informática industrial: monitorización del control de producción, verificación con visión artificial, identificación y trazabilidad del atornillado automático y de piezas y componentesWspierając Działy Inżynieryjny i Utrzymania Ruchu naszych Klientów zajmujemy się następującymi obszarami: Integracja systemów automatycznego zakręcania, Bosch-Rexroth, Atlas-Copcp, Cleco, Desoutter, etc.
Zarządzanie systemami określającymi wynik przykręcania śrub dla kontroli jakości.
Instalacje identyfikacji i wyboru części w kontroli produkcji poprzez kody kreskowe o RFID.
Modernizacja instalacji zautomatyzowanych i sterowania. Migracja PLC.
Kontrola aplikacji sprawdzającej jakość, pozycjonowanie, pomiar, identyfikacja dzięki systemowi sztucznej wizji. Monitorowanie: sal kontroli produkcji, ekranów i video-walls wizualizacji danych produkcji i utrzymania ruchu.

Systemy indywidualne oraz kompleksowe automatyzacji budynków, zgodnie z wymogami projektu oraz zależnie od rodzaju nieruchomości, nie wyłączając Centrów Handlowych, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej (szkoły, terminale pasażerskie, itp.) oraz prywatne (hale przemysłowe, mieszkania, itp.). Oferujemy następujące usługi oraz instalacje:

Nadzór i kontrola instalacji – Building Management System (BMS)
System p.poż (SDAI)
Telewizja wewnętrzna (CCTV)
System kontroli przejść (CA)
Systemy alarmowe – włamanie (PP)
Systemy dźwiękowe (SON)
System okablowania strukturalnego (CE)
System sygnalizacji i parkowania (SE)

Planista elektryczny, części hardware’owej jest odpowiedzialny za planowanie, koordynację, wykonanie i nadzór nad projektem elektrycznym instalacji zautomatyzowanych w obszarze utrzymania ruchu (elektroszyny, skidy, stoły rolkowe, P&F…) i linii zrobotyzowanych w przemyśle samochodowym, zgodnie z dokumantacją techniczną dostarczoną przez klienta oraz obowiązującym prawem.
Wymagania

 • Doświadczenie w przemyśle samochodowym, znajomość standardów (grupa VW i NISSAN).
 • Doświadczenie i umiejętność planowania projektów instalacji zautomatyzowanych na podstawie specyfikacji otrzymanych od Klienta.
 • Umiejętność kierowania i nadzorowania prac powołanego zespołu ludzi.
 • Zdolność określenia potrzebnych materiałów (kabli, zabezpieczeń,…) oraz umiejętność wyboru materiału potrzebnego do wykonania szaf i realizacji całego zadania.
 • Dobra znajomość narzędzi projektowych (EPLAN P8 i AUTOCAD 2010).
 • Odpowiedzialność za realizację projektu przez zespół (ustalone terminy oraz godziny pracy).
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.
 • Wykształcenie: inżynierskie, kierunki: Elektronika, Automatyka lub podobne.

We współpracy z planistą, projektant elektryczny wykonuje rysunki szczegółowe schematów elektrycznych poszczególnych projektów instalacji zautomatyzowanych (przede wszystkim w przemyśle samochodowym, obszarze utrzymania ruchu, logistyce i wyspach robotowych), dostosowując się zawsze do specyfikacji technicznyhc otrzymanych od Klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania

 • Zainteresowanie przemysłem samochodowym oraz znajomość standardów (grupa VW i NISSAN).
 • Wykształcenie kierunkowe – programowanie schematów elektrycznych (EPLAN i AUTOCAD).
 • Odpowiedzialność za wykonanie projektu.
 • Wykształcenie inżynierskie, kierunki: Elektronika, Automatyka lub podobne.
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.

Programista PLC jest odpowiedzialny za całość oprogramowania i uruchomienie dotyczące danego projektu: PLC, ekrany HMI oraz konfiguracja sieci przemysłowych, do momentu całkowitego przekazania instalacji spełniającej wszystkie wymagania projektowe.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek: Automatyka i Robotyka lub podobne;
 • Doświadczenie w automatyce przemysłowej (programowanie PLC, Siemens, Rockwell), preferowane w przemyśle samochodowym;
 • Znajomość: sieci przemysłowych (Profisafe, Profinet, Ethernet), systemów sterowania Scada (WinCC, Factory Talk), falowników (SEW, Rockwell, ABB).
 • Dobra znajomość standardów programowania w przemyśle samochodowym (grupa VW, NISSAN).
 • Doświadczenie w pracy dynamicznej i intensywnej; dotrzymywanie terminów i dążenie do wyznaczonych celów.
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.

Kierownik budowy koordynuje, nadzoruje i realizuje prace związane z okablowaniem, instalacjami, podłączeniami szaf sterowniczych oraz uruchomieniem insttalacji na terenie obiektu Kilenta.
Jest odpowiedzialny za nadzorowanie prac monterów i/lub firm podwykonawczych. Oprócz tego jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dopilnowanie wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jest też odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i aktywnie współpracuje w celu zakończenia prac w wyznaczonym terminie.

Wymagania

 • Solidna znajomość elektryki. Powinien znać obowiązujące normy, aby móc prowadzić prace na budowie.
 • Wykształcenie wyższe: kierunek Elektryczny, Elektronika i Automatyka lub podobne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu budowy w przemyśle.
 • Znajomość standardów elektrycznych w przemyśle samochodowym.

Szef projektu jest osoba odpowiedzialną za całość: projekt, planowanie oraz realizację i uruchomienie projektów, które WETRON realizuje. Opracowuje oferty na bazie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta. Jest szefem całej ekipy realizującej projekt (programistów, planistów, kierowników budowy) oraz załatwia wszystkie sprawy z Klientem.
Wymagania

 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów automatyzacji procesów przemysłowych.
 • Solidna znajomość elektryki i programowania przemysłowego;
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunek Elektronika, Automatyka lub podobne;
 • Znajomość standardów elektrycznych w przemyśle samochodowym;
 • Znajomość języków: angielski biegle, mile widziana znajomość j. Niemieckiego.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji nt. Firmy WETRON lub chcesz nam wysłać swoje CV, wypełnij poniższy formularz:

Proszę załączyć swoje CV (PDF):

Proszę wpisać kod z obrazka
captcha
*pola obowiązkowe

Adres

WETRON automation technology GmbH
Kolbermoorer Str. 8
D-83026 Rosenheim, Alemania
Tel: +49 8031 24690
wemat@wetron.de

WETRON components GmbH
An der Mangfall 5
D-83026 Rosenheim, Alemania
Tel: +49 8031 24280