Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Recolzant als Dpts. d’Enginyeria i Manteniment dels nostres clients ens fem responsables de :

Integració de sistemes automàtics de cargolat, Bosch-Rexroth, Atlas-Copco, Cleco, Desoutter, etc…
Gestió sistemes per traçabilitat de resultats de cargolat per a control de qualitat.
Instal·lacions d’Identificació i traçabilitat de peces per a control de producció mitjançant etiquetes de codis de barres o RFID.
Retrofitting d’instal·lacions d’automatització i control. Migració de PLCs.
Aplicació de control per verificar qualitat, posicionament, mesurament, identificació mitjançant sistemes de visió artificial.
Monitoratge: sales de control de producció, pantalles i video-walls de visualització de dades de producció i manteniment.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0