Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Duem a terme projectes d’instal·lació i control de diferents Infraestructures de fàbrica:

Sistemes de distribució de potència en BT, monitoratge de consums.
Infraestructura de xarxes de comunicació, fibra òptica,…
Sistemes d’Il·luminació eficients controlats mitjançant Dali/KNX.
Instal·lacions de climatització controlades mitjançant sistemes SCADA.
Sistemes de control per a xarxes de tractament d’aigües, osmosis, bombament,…
Estalvi energètic mitjançant la instal·lació de variadors de freqüència en ventilació, bombament; variadors regeneratius per a sistemes d’elevació.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatització d’edificis BMS (Building Management System)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0