Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Duem a terme projectes d’instal·lació i control de diferents Infraestructures de fàbrica:

Sistemes de distribució de potència en BT, monitoratge de consums.
Infraestructura de xarxes de comunicació, fibra òptica,…
Sistemes d’Il·luminació eficients controlats mitjançant Dali/KNX.
Instal·lacions de climatització controlades mitjançant sistemes SCADA.
Sistemes de control per a xarxes de tractament d’aigües, osmosis, bombament,…
Estalvi energètic mitjançant la instal·lació de variadors de freqüència en ventilació, bombament; variadors regeneratius per a sistemes d’elevació.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0