Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Recolzant als Dpts. d’Enginyeria i Manteniment dels nostres clients ens fem responsables de :

Integració de sistemes automàtics de cargolat, Bosch-Rexroth, Atlas-Copco, Cleco, Desoutter, etc…
Gestió sistemes per traçabilitat de resultats de cargolat per a control de qualitat.
Instal·lacions d’Identificació i traçabilitat de peces per a control de producció mitjançant etiquetes de codis de barres o RFID.
Retrofitting d’instal·lacions d’automatització i control. Migració de PLCs.
Aplicació de control per verificar qualitat, posicionament, mesurament, identificació mitjançant sistemes de visió artificial.
Monitoratge: sales de control de producció, pantalles i video-walls de visualització de dades de producció i manteniment.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatització d’edificis BMS (Building Management System)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0