Smart Technologies – Industry 4.0

Nasz zapał do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, jednymi z najważniejszych wartości, którymi kieruje się WETRON automation technology, doprowadził nas w ciągu kilku ostatnich lat do realizacji wielu różnych projektów “Industry 4.0”mających na celu poprawę produktywności, elastyczności oraz łączności zautomatyzowanych instalacji naszych klientów.

WETRON automation technology oferuje rozwiązania łączące różne technologie, takie jak:

  • Cobots – roboty współpracujące
  • AGV – automated guided vehicles
  • Robotics Store – mobilne roboty logistyczne
  • Technologia RFID (urządzenia identyfikacyjne)
  • Cyfryzacja i wizualizacja instalacji

W ramach innowacji technologicznych, w oddziale w Rubí (Barcelona, Hiszpania) powstało nowe „centrum wiedzy” odpowiedzialne za rozwój i dzielenie się w Grupie WETRON wiedząna temat robotów współpracujących oraz ich zastosowaniem. Inicjatywa ta funkcjonuje pod nazwą WECOBOTS By WETRON.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Systemy transportowe w utrzymaniu ruchu i intralogistyce

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Rozwiązania w automatyce dla linii zrobotyzowanych

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Systemy obróbki powierzchniowej

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Rozwiązania dla instalacji związanych z infrastrukturą fabryki

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Procesy instalacyjne oraz informatyka przemysłowa

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty WETRON

Smart Technologies – Industry 4.0