Smart Technologies – Indústria 4.0

La nostra aposta per la innovació tecnològica, un dels valors més importants de WETRON automation technology, ens ha portat, durant aquests últims anys, a la realització de diferents projectes relacionats amb la Indústria 4.0., amb l’objectiu de millorar la productivitat, la flexibilitat i la connectivitat de les instal·lacions automatitzades dels nostres clients.

WETRON automation technology aporta solucions en la integració de diverses tecnologies com:

  • Cobots – robots col·laboratius
  • AGV – automated guided vehicles
  • Robotics Store – robots logístics mòbils
  • Tecnología RFID (dispositius de identificació)
  • Digitalització i Virtualització de instal·lacions

En línia amb la innovació tecnològica, es consolida a la filial de Rubí (Barcelona, Espanya) un nou “centre d’expertise” encarregat de desenvolupar l’activitat i de compartir amb el Grup WETRON el coneixement sobre els robots col·laboratius i la seva integració. La iniciativa apareix sota el nom de WECOBOTS By WETRON.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0