Smart Technologies – Indústria 4.0

La nostra aposta per la innovació tecnològica, un dels valors més importants de WETRON automation technology, ens ha portat, durant aquests últims anys, a la realització de diferents projectes relacionats amb la Indústria 4.0., amb l’objectiu de millorar la productivitat, la flexibilitat i la connectivitat de les instal·lacions automatitzades dels nostres clients.

WETRON automation technology aporta solucions en la integració de diverses tecnologies com:

  • Cobots – robots col·laboratius
  • AGV – automated guided vehicles
  • Robotics Store – robots logístics mòbils
  • Tecnología RFID (dispositius de identificació)
  • Digitalització i Virtualització de instal·lacions

En línia amb la innovació tecnològica, es consolida a la filial de Rubí (Barcelona, Espanya) un nou “centre d’expertise” encarregat de desenvolupar l’activitat i de compartir amb el Grup WETRON el coneixement sobre els robots col·laboratius i la seva integració. La iniciativa apareix sota el nom de WECOBOTS By WETRON.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatització d’edificis BMS (Building Management System)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0