Produkty WETRON

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Od początku swego istnienia, w latach ’70 WETRON był pionierem w unowocześnianiu skrzynek elektronicznych z wbudowanym PLC, wykorzystywanych w przenośnikach samojezdnych. Od tego momentu jest liderem w rozwoju, produkcji i dostawie następujących produktów:

  • Inteligentne piloty samojezdne WTS, z wbudowanym PLC lub bez i konwerterem częstotliwości;
  • Elektronika do sterowania dla automatyki elektroszyn (MFA, MEFAS, TB4, VCO/FBS).

W naszym laboratorium elektronicznym wprowadzamy nowe rozwiązania i wykonujemy usługi techniczne pogwarancyjne komponentów WETRON.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Systemy transportowe w utrzymaniu ruchu i intralogistyce

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Rozwiązania w automatyce dla linii zrobotyzowanych

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Systemy obróbki powierzchniowej

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Rozwiązania dla instalacji związanych z infrastrukturą fabryki

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Procesy instalacyjne oraz informatyka przemysłowa

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty WETRON

Smart Technologies – Industry 4.0